Gabay para sa pag-dodownload at pag-konekta

Ika-1 na hakbang:

Mag-rehistro dito ! Kailangan mo ng account para makapaglaro !

Ika-2 na hakbang:

Ika-3 na hakbang:

Download the IPA
Optional: Have the AltStore beta? Add https://pokemmo.com/altstore/ as a Source instead.

Ika-4 na hakbang:

Open AltStore on your iOS device and go to the "My Apps" page.
Click the "+" symbol at the top left and select the downloaded IPA file.
Follow the instructions to install PokeMMO.

Ika-5 na hakbang:

Run PokeMMO using the application launcher.

Ika-6 na hakbang:

Hanapin ang mga ROMs* na magkakatugma gamit ang menu in-game.
MgaKailangang ROMs na magkatugma sa ngayon: Black/White 1
MgaOpsyonal na Nilalaman ROMs na magkatugma sa ngayon: Fire Red, Emerald, Platinum
MgaOpsyonal na mga Biswal ROMs na magkatugma sa ngayon: HeartGold/SoulSiver
* Ikaw dapat ay may legal na karapatan na gamitin ang ROM. Hindi ka namin susuplay-an ng ROMs o hanapan ka dahil ang ROMs ay naka-copyright.

Ika-7 na hakbang:

Malugod na paglalaro sa PokeMMO.