Baguhin ang Sulatronikong Adres

Mga Tuntunin sa Pagbabago ng Sulatronikong Adres

  1. Ang Sulatronikong Adres ng isang account ay maari lamang baguhin minsan kada 30 days.
  2. Huwag humingi ng kahilingan para sa mga accounts na hindi mo pagmamay-ari.
  3. Kung mayroon kang access sa iyong account, humingi ng hiling mula sa aparato.
  4. Hindi lahat ng accounts ay pupwedeng mag-bago ng sulatronikong adres.