Android

 1. Mag-rehistro dito ! Kailangan mo ng account para makapaglaro !
 2. I-download ang APK
  * Ang progreso ay maaring huminto sa 99% habang kinukumpirma ng iyong browser ang dina-download.
  * Kailangan ng Android 5.0 Lollipop o mas mataas pa
 3. Buksan ang opsyon na Unknown Sources.
  Hindi alam kung papaano? I-click dito.
 4. I-install ang aplikasyon at ilunsad ang PokeMMO gamit ang taga-lunsad ng iyong mga aplikasyon.
 5. Hanapin ang mga ROMs* na magkakatugma gamit ang menu in-game.
  MgaKailangang ROMs na magkatugma sa ngayon: Black/White 1
  MgaOpsyonal na Nilalaman ROMs na magkatugma sa ngayon: Fire Red, Emerald, Platinum, HeartGold/SoulSiver
  * Ikaw dapat ay may legal na karapatan na gamitin ang ROM. Hindi ka namin susuplay-an ng ROMs o hanapan ka dahil ang ROMs ay naka-copyright.
 6. Malugod na paglalaro sa PokeMMO.