Portable ZIP

 1. Mag-rehistro dito ! Kailangan mo ng account para makapaglaro !
 2. I-download ang client
  * Ang progreso ay maaring huminto sa 99% habang kinukumpirma ng iyong browser ang dina-download.
 3. I-salin ang client sa kahit saang lokasyon sa iyong kompyuter.
 4. Para sa Windows: i-run ang PokeMMO.exe
  Para sa Linux: i-Run ang PokeMMO.sh
 5. Hanapin ang mga ROMs* na magkakatugma gamit ang menu in-game.
  MgaKailangang ROMs na magkatugma sa ngayon: Black/White 1
  MgaOpsyonal na Nilalaman ROMs na magkatugma sa ngayon: Fire Red, Emerald, Platinum, HeartGold/SoulSiver
  * Ikaw dapat ay may legal na karapatan na gamitin ang ROM. Hindi ka namin susuplay-an ng ROMs o hanapan ka dahil ang ROMs ay naka-copyright.
 6. Malugod na paglalaro sa PokeMMO.