Java Runtime Environment

Ang PokeMMO ay nangangailangan ng Java Runtime Environment na may bersyong 17 o mas mataas pa.

Windows/macOS

Ang mga gumagamit Windows o macOS ay iniirekomendang gamitin ang PokeMMO installers na makikita sa Downloads page.
Kung ito ay bagong isyu sa pag-install, ang pag-subok sa pagre-install ng PokeMMO sa itaas na link ay maaring tumulong.

Manual na i-install ang Java

Kung hindi mo kayang gamitin ang installer, pu-puwede mong i-install ng manual ang Java Runtime Environment mula sa mga sumusunod:

Kung kailangan mo pa rin ng tulong, maari kang magbukas ng ticket sa https://support.pokemmo.com